نمایندگی حجمی لینوکس ایران

بسته 1

ویژگی‌های پلن
5GB دیسک NVMe
10 دامنه مجاز
امکان انتخاب نسخه PHP
پهنای باند نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل دایرکت ادمین
بکاپ گیری هفتگی

بسته 2

ویژگی‌های پلن
10GB دیسک NVMe
20 دامنه مجاز
امکان انتخاب نسخه PHP
پهنای باند نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل دایرکت ادمین
بکاپ گیری هفتگی

بسته 3

ویژگی‌های پلن
15GB دیسک NVMe
30 دامنه مجاز
امکان انتخاب نسخه PHP
پهنای باند نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل دایرکت ادمین
بکاپ گیری هفتگی

بسته 4

ویژگی‌های پلن
20GB دیسک NVMe
40 دامنه مجاز
امکان انتخاب نسخه PHP
پهنای باند نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل دایرکت ادمین
بکاپ گیری هفتگی

بسته 5

ویژگی‌های پلن
25GB دیسک NVMe
50 دامنه مجاز
امکان انتخاب نسخه PHP
پهنای باند نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل دایرکت ادمین
بکاپ گیری هفتگی