هاست بکاپ

بسته 1

ویژگی‌های پلن
25GB دیسک HDD
پهنای باند نامحدود
ارائه در ایران و آلمان
کنترل پنل دایرکت ادمین

بسته 2

ویژگی‌های پلن
50GB دیسک HDD
پهنای باند نامحدود
ارائه در ایران و آلمان
کنترل پنل دایرکت ادمین

بسته 3

ویژگی‌های پلن
100GB دیسک HDD
پهنای باند نامحدود
ارائه در ایران و آلمان
کنترل پنل دایرکت ادمین

بسته 4

ویژگی‌های پلن
250GB دیسک HDD
پهنای باند نامحدود
ارائه در ایران و آلمان
کنترل پنل دایرکت ادمین

بسته 5

ویژگی‌های پلن
500GB دیسک HDD
پهنای باند نامحدود
ارائه در ایران و آلمان
کنترل پنل دایرکت ادمین